Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Wrocław przy ul. Wagonowej, dz. 1/46 wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ nr 2024/02/02/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

 

Oferty należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres ESV S.A. ul. Ciepłownicza 1a, 55-011Siechnice w terminie do 26.02.2024 r. do godziny 13:00.

 

Wyjaśnień w godz. 09:00-14.00 udziela:

Dyrektor ds. Ciepłownictwa i Wytwarzania

Artur Kuźniacki

Tel. 508 240 671

Mail: artur.kuzniacki@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI