Aktualności

ESV S.A. informuje, że jest już przygotowana do przekazywania danych pomiarowych w granulacji 15-minutowej, zgodnie z nowymi Warunkami Dotyczącymi Bilansowania (WDB), zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 27 września 2023 r.

Pomimo, że na dostosowanie ustalony został czas do dnia 14 czerwca 2024 r. proponujemy Sprzedawcom przejście na nowe zasady przed tą datą. Dane pomiarowe udostępniane będą w dotychczasowy sposób, tj. za pomocą plików tekstowych w formacie PTPiREE, za pośrednictwem serwera ftp.

Zapis danych w granulacji 15-minutowej zawarty jest w przykładowym plik…

Czytaj więcej

Zakończyło się dwudniowe Seminarium poświęcone roli Klastrów Energii w procesie transformacji energetycznej. Organizatorami tego wydarzenia była Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE. Eksperci ESV S.A. dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami w dziedzinie energetyki rozproszonej, omawiali funkcje i wymogi które stoją przed Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. Zwrócili uwagę na zalety Klastrów Systemowych, w których OSD odgrywa istotną rolę. Chętnych do zapoznania się z tą tematyką zapraszamy do kontaktu. Prezentacje i materiały z Seminarium dostępne są do pobrania dla wszystkich chętnych.

Pobierz…

Czytaj więcej

W dniu 26 maja 2023 r. ESV spółka akcyjna jako reprezentantka Grupy Kapitałowej ESV przyjęta została do organizacji GEODE - europejskiego stowarzyszenia skupiającego lokalnych dystrybutorów energii.
www.geode-org.eu

GEODE – The voice of local energy distributors across Europe – to trafna deklaracja programowa tej organizacji. Jest to federacja skupiająca lokalnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) w poszczególnych krajach członkowskich UE. Jej biura mieszczą się w Brukseli i Berlinie. Od czerwca tego roku, mapa zasięgu GEODE powiększyła się o Polskę. Stało się to za sprawą jej nowego członka - ESV…

Czytaj więcej

ESV S.A zawiadamia, że proces renumeracji identyfikatorów PPE został zakończony. Dla projektów inwestycyjnych, dla których wydane zostały Karty Danych Technicznych opatrzone starymi kodami PPE, renumeracja na nowy kod nastąpi na etapie zawierania umowy o dostawę energii elektrycznej.

 

Czytaj więcej

Z dniem 1.01.2023 utworzona została GRUPA VAT ESV, której celem jest usprawnienie i uproszczenie procesu obsługi faktur VAT w spółkach Grupy Kapitałowej ESV.

Czytaj więcej

Od dnia 1.01.2023 zmianie ulega okres agregowania zużycia dla wyznaczenia opłaty mocowej z miesięcznego na dekadowy.

Ponadto Prezes Urzędu Regulacji Energetyki skorygował stawki tej opłaty obowiązujące na rok 2023 r.

 

 

 

 

Czytaj więcej

ENERGIA DLA TWOJEGO BIZNESU

ESV S.A. prowadzi działalność w branży energetycznej. Jesteśmy jednym z największych niezależnych dystrybutorów energii (OSD) w Polsce, konsekwentnie rozbudowującym sieć dystrybucyjną energii na obszarze całego kraju. Podstawowym obszarem działania spółki jest budowa i eksploatacja energetycznych sieci dystrybucyjnych – głównie sieci zlokalizowanych na obszarach przemysłowych.

 

Wideo "Z energią w przyszłość"