ESV SERWIS SP. Z O.O. jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w sektorze energetycznym wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej ESV. Spółkę tworzą ludzie otwarci na współpracę, zorientowani na wzajemny szacunek, osiąganie ambitnych celów oraz chęć ciągłego doskonalenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej na nasz temat? Wejdź na stronę: www.esv.pl

Zatem jeśli jesteś gotowy, aby zrobić krok do przodu i chcesz współuczestniczyć w rozwoju naszej firmy, przyłącz się do naszego zespołu i aplikuj na stanowisko:

Dyspozytor Zakładu Energetycznego

Miejsce pracy: Siechnice (woj. Dolnośląskie)

Zakres odpowiedzialności:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • prowadzenie eksploatacji sieci elektroenergetycznej,
 • kierowanie oraz nadzorowanie pracy urządzeń i systemu elektroenergetycznego na terenie działania Spółki,
 • prowadzenie ruchu elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej i sterowanie przepływami energii i mocy,
 • współpraca ze służbami ruchowymi OSD nadrzędnego oraz służbami energetycznymi odbiorców w zakresie kierowania ruchem sieci elektroenergetycznych,
 • nadzór nad ciągłością pracy urządzeń łączności i telemechaniki wykorzystywanych do kierowania ruchem układu elektroenergetycznego,
 • samodzielne lub pod nadzorem zwierzchniej jednostki dyspozytorskiej likwidowanie zakłóceń oraz stanów zagrożeń w sieci dystrybucyjnej Spółki.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe (kierunek elektrotechnika lub elektroenergetyka), dopuszczalne wykształcenie średnie (technik elektryk kierunek elektrotechnika lub elektroenergetyka),
 • doświadczenie w eksploatacji sieci elektroenergetycznej (w przypadku wykształcenia średniego wymagany staż minimum 3 lata na stanowisku związanym z eksploatacją sieci elektroenergetycznej),
 • praktyczna znajomość obsługi komputera co najmniej w zakresie pakiet MS Office,
 • posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych na stanowisku eksploatacji (E) na napięcie do 20 kV, posiadanie uprawnień na napięcie 110 kV lub bez ograniczeń będzie dodatkowym atutem,
 • odpowiedzialność, efektywność i samodzielność,
 • kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • prawo jazdy kat. B,
 • praca na zmiany.

Atuty dodatkowe:

 • praktyczna znajomość AutoCad,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych,
 • posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych na stanowisku dozoru (D) – wymaganie niezbędne po okresie próbnym,
 • znajomość w zakresie eksploatacji: Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego,
 • doświadczenie w przygotowaniu i nadzorowaniu robót elektrycznych w zakresie sieci elektrycznych SN i nN.
 • znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.<

Oferujemy:

 • interesującą pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego.
 • prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport,

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 31.05.2023 r. na adres praca@esv.pl Nadesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami

Administratorem Danych Osobowych jest ESV SERWIS Sp. Z O.O.. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 16B Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ESV Serwis sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.