Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Prace budowlano-montażowe dotyczące budowy sieci kablowej nN dla zasilania budynków jednorodzinnych, usytuowanych przy ul. Sambora w Komorowicach, gm. Żórawina” wg zapytania ofertowego SIWZ nr 2024/06/03/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: bernadetta.wanat@esv.pl oraz daniel.frak@esv.pl w terminie do 12.06.2024r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14:00 udziela:

Bernadetta Wanat-Zielińska
Dyrektor ds. Inwestycji
Tel. 71 747 63 91
Tel. 502 233 489
e-mail: bernadetta.wanat@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI