Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Dostawę kabli nN” wg zapytania ofertowego SIWZ nr 2024/06/02/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: tomasz.diduszko@esv.pl oraz aleksander.szczyglo@esv.pl w terminie do 12.06.2024r do godziny 13.00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14:00 udziela:

Tomasz Diduszko
Tel. 533 422 400
e-mail: tomasz.diduszko@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI