Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na prace projektowe dotyczące dostosowania infrastruktury i uzgodnienia układów pomiarowo-rozliczeniowych na styku z Operatorem Nadrzędnym (PGE Dystrybucja S.A.) w stacjach transformatorowych zlokalizowanych w mieście Radom wg zapytania ofertowego nr 2024/04/01/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz regina.aleksandrowicz@esv.pl w terminie do 11.04.2024 r. do godziny 13:00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14.00 udzielają:

Aleksander Szczygło
Tel. 508 240 678
e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI