Szanowni Państwo,

ESV Wisłosan Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie prac projektowych związanych z zadaniem inwestycyjnym pod tytułem: „Budowa kogeneracji gazowej o mocy 2,3 MWe /2,3 MWt w ESV Wisłosan w miejscowości Nowa Dęba”.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Ofertę należy dostarczyć na adres ESV S.A. ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Przetarg nr 2024/05/04/DTI Wykonanie prac projektowych związanych z zadaniem inwestycyjnym pod tytułem „Budowa kogeneracji gazowej o mocy 2,3 MWe /2,3 MWt w ESV Wisłosan w miejscowości Nowa Dęba” do dnia: 03.06.2024 r. godz. 13.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Artur Kuźniacki
tel. 508 240 671
e-mail: artur.kuzniacki@esv.pl

 

OGŁOSZONE PRZETARGI