Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na Dostawę transformatorów Sn/nN wg zapytania ofertowego nr 2024/05/05/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl w terminie do 29.05.2024 do godz. 13.00

 

OGŁOSZONE PRZETARGI