Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Prace projektowe budowy przyłączy elektroenergetycznych nN dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działkach 494/661, 494/662 i 494/663 przy ul. Parkowej w Stanowicach”.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: michal.szymanek@esv.pl oraz aleksander.szczyglo@esv.pl w terminie do 09.05.2024r do godziny 13.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Michał Szymanek
Tel. 503 156 670
e-mail: michal.szymanek@esv.pl

 

OGŁOSZONE PRZETARGI