Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „prace projektowe dotyczące budowy przyłącza elektroenergetycznego nN dla zwiększenia pewności zasilania oraz zwiększenia możliwości ruchowych w Siechnicach, przy ul. Gimnazjalnej” wg SIWZ nr 2024/05/06/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres aleksander.szczyglo@esv.pl oraz patrycja.koltowska@esv.pl w terminie do 27.05.2024 r. do godziny 13:00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Aleksander Szczygło
Tel. 508 240 678
e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI