Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Dostawę przekładników prądowych nN” wg zapytania ofertowego nr 2024/04/05/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: michal.szymanek@esv.pl oraz aleksander.szczyglo@esv.pl w terminie do 19.04.2024r do godziny 14:00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Michał Szymanek
Tel. 503 156 670

OGŁOSZONE PRZETARGI