Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Dostawę przekładników prądowych nN” wg zapytania ofertowego SIWZ nr 2024/05/11/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: michal.szymanek@esv.pl oraz aleksander.szczyglo@esv.pl w terminie do 31.05.2024r do godziny 13.00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14:00 udziela:

Michał Szymanek
Tel. 503-156-670
e-mail: michal.szymanek@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI