Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę złącz pomiarowych nN wg zapytania ofertowego nr 2024/05/10/DTI

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: tomasz.diduszko@esv.pl oraz aleksander.szczyglo@esv.pl w terminie do 03.06.2024 r. do godziny 14:00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14.00 udzielają:

Tomasz Diduszko
Tel. 533 422 400
e-mail: tomasz.diduszko@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI