Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Wykonanie prac projektowych dotyczących budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją teletechniczną dla zasilania dz. 1000 w miejscowości Brzeg” wg SIWZ nr 2024/03/07/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego drogą elektroniczną lub osobiście w terminie do 22.03.2024 r. do godziny 14:00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14.00 udzielają:

Bernadetta Wanat-Zielińska
Tel. 502 233 489
e-mail: bernadetta.wanat@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI