Stawki opłaty mocowej na rok 2024

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w roku 2024 stosowane są następujące stawki opłaty mocowej (netto):

  • dla odbiorców obciążanych ryczałtową stawką opłaty mocowej w grupach wg zużycia energii elektrycznej
    • poniżej 500 kWh rocznie - 2,66 zł/miesiąc,
    • od 500 do 1200 KWh rocznie - 6,39 zł/miesiąc,
    • od 1200 do 2800 kWh rocznie - 10,64 zł/miesiąc,
    • powyżej 2800 kWh rocznie - 14,90 zł/miesiąc.
  • dla pozostałych grup odbiorców stawka wynosi - 0,1267 zł/kWh, a opłata uzalezniona jest od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w godzinach obowiązywania opłaty mocowej (w 2024 r - w dni robocze w godzinach od 7:00 do 21:59).

Zasady naliczania opłaty mocowej nie ulegają zmianie w stosunku do zasad obowiązująch w roku 2023.