Nowelizacja ustawy o rynku mocy z dnia 23.07.2021 r. (Dziennik Ustaw z dnia 17.08.2021 r., poz. 1505) wprowadziła obowiązujące od dnia 1.01.2022 r. istotne zmiany w naliczaniu opłaty mocowej dla odbiorców grup taryfowych B (zasilanych z sieci średniego napięcia). Wdrożony został mechanizm redukcji należności z tytułu opłaty mocowej polegający na uzależnieniu należności z tytułu tej opłaty od równomierności poboru energii elektrycznej w ciągu doby.

Czytaj więcej

Już trzeci rok z rzędu wspieramy żużlowców Sparty Wrocław.

Czytaj więcej

Informujemy, że od dnia 1.01.2022 zmienione zostały numery telefoniczne miejskie ESV Wisłosan w Nowej Dębie.
Dotychczasowy numer główny 15 848 15 15 zastąpiony został numerem 15 815 25 25, natomiast indywidualne numery miejskie pracowników zostały zamienione wg reguły: 15 848 15 xx  > 15 815 25 xx .

Czytaj więcej

Informujemy, że ma podstawie niżej przytoczonych przepisów wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej sprzedawcy energii elektrycznej i gazu zostali zobowiązani do dołączania do wystawianych dokumentów rozliczeniowych (faktur) dodatkowych informacji o zmianie stawek podatku akcyzowego oraz o możliwości skorzystania z dodatku osłonowego.

Obowiązek ten oraz wzór informacji wynika wprost z artykułów ustaw:

1. Art. 7.1 i 7.2 Ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie…

Czytaj więcej

Uwaga, ważna informacja dla odbiorców z sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym.

Czytaj więcej