ESV S.A. członkiem organizacji GEODE

W dniu 26 maja 2023 r. ESV spółka akcyjna jako reprezentantka Grupy Kapitałowej ESV przyjęta została do organizacji GEODE - europejskiego stowarzyszenia skupiającego lokalnych dystrybutorów energii.
www.geode-org.eu

GEODE – The voice of local energy distributors across Europe – to trafna deklaracja programowa tej organizacji. Jest to federacja skupiająca lokalnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) w poszczególnych krajach członkowskich UE. Jej biura mieszczą się w Brukseli i Berlinie. Od czerwca tego roku, mapa zasięgu GEODE powiększyła się o Polskę. Stało się to za sprawą jej nowego członka - ESV S.A.

Misją GEODE jest reprezentowanie interesów lokalnych OSD w kontaktach z instytucjami Unii Europejskiej. Prowadzone przez GEODE Grupy Robocze, wypracowują wspólne stanowisko w kluczowych kwestiach związanych z transformacją energetyczną. Eksperci GEODE są źródłem opiniodawczym dla komisji Parlamentu Europejskiego, działających w obszarach związanych z energetyką. Współpraca członków federacji pozwala dzielić się najlepszymi praktykami i doświadczeniami z rodzimych rynków. Wszyscy mają bezpośredni dostęp do bieżących informacji legislacyjnych związanych z reformą systemu energetycznego wprowadzaną w ramach UE.