Renumeracja identyfikatorów PPE

ESV S.A zawiadamia, że rozpoczyna proces zmian numerów identyfikacyjnych PPE (punktów poboru energii). Szczegóły procesu opisane są w sekcji OSD/GSRN.

Zmiana kodów PPE wynika ze zobowiązań ustawowych i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji wobec Odbiorców energii elektrycznej zasilanych z sieci spółek Grupy Kapitałowej ESV, w szczególności do zmiany umów.