Utworzenie Grupy VAT ESV

Z dniem 1.01.2023 utworzona została GRUPA VAT ESV, której celem jest usprawnienie i uproszczenie procesu obsługi faktur VAT w spółkach Grupy Kapitałowej ESV.

W skład GRUPY VAT ESV weszły wszystkie spółki funkcjonujące w Grupie Kapitałowej ESV.

 

Faktury zawierające podatek VAT wystawiane na rzecz spółek Grupy Kapitałowej ESV powinny obligatoryjnie zawierać w polu NABYWCA następujące dane:

 

GRUPA VAT ESV
ul. Ciepłownicza 1A
55-011 Siechnice

NIP: 107-004-71-60

 

natomiast pole ODBIORCA powinno zawierać dane właściwej spólki z Grupy, do której kierowana jest dana faktura, zgodnie z tabelą

Odbiorca

LpNazwa spółkiNIP spółkiAdres spółki

1

ESV S.A.

8980025644

55-011 Siechnice, ul. Ciepłownicza 1A

2

ESV Wisłosan Sp. z o.o.

8671871281

39-460 Nowa Dęba, ul. Metalowca 4

3

ESV Serwis Sp. z o.o.

8943047864

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 16B

4

ESV Metalchem Sp. z o.o.

7542783918

45-641 Opole, ul. Oświęcimska 102D

5

BD Sp. z o.o.

8971746522

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 16B

6

ESV1 Sp. z o.o.

8961539626

55-011 Siechnice, ul. Ciepłownicza 1A

7

ESV2 Sp. z o.o.

8961539632

8

ESV3 Sp. z o.o.

8961539649

9

ESV4 Sp. z o.o.

8961539661

10

ESV5 Sp. z o.o.

8961539678

11

ESV6 Sp. z o.o.

8961538118

12

ESV7 Sp. z o.o.

8961539684

13

ESV8 Sp. z o.o.

8961539709

14

ESV9 Sp. z o.o.

8961539715

15

ESV10 Sp. z o.o.

8961539721

16

ESV11 Sp. z o.o.

8961568964

17

ESV12 Sp. z o.o.

8961607641

18

ESV13 Sp. z o.o.

8961607687

 

 

Wzór prawidłowo wystawionej faktury VAT:

Utworzenie GRUPY VAT ESV nie oznacza zmian danych firmowych poszczególnych spólek Grupy - ich nazwy, adresy siedzib, a także numery NIP, REGON i KRS pozostają aktualne.