Zdalny odczyt na wniosek klienta

Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne umożliwia odbiorcy końcowemu w gospodarstwie domowym, przyłączonemu do sieci ESV3, ESV4 oraz ESV9 wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu. Spółka w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wnioski odbiorców, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV liczniki zdalnego odczytu, w nie więcej niż 0,1% przyłączonych punktów poboru energii.

  • Koszt instalacji licznika zdalnego odczytu wynosi: 997,58 zł netto,

    tj. 1 227,02 zł brutto,

  • Termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi

    4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego.

Aby skorzystać z usługi należy wypełnić wniosek, który można pobrać tutaj
Dodatkowe informacje dotyczące licznika zdalnego odczytu i jego funkcjonalności dostępne są tutaj

 

Chcesz poznać ofertę?

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.