ESV Wisłosan informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa (Dz. U. z 19.09.2022 r., poz.1967).

Ustawa wprowadza obowiązek stosowania przez dostawców ciepła w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. ceny wytwarzania ciepła w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą dla odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1., w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 ustawy.

Warunkiem zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą jest złożenie przez odbiorcę ciepła oświadczenia, zgodnie z art. 5.1 i/lub 6.1 ustawy.

Oświadczenie należy złożyć do ESV Wisłosan w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do stosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.