Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prace projektowe budowy zasilania obiektu handlowego zlokalizowanego na dz. nr 494/1128 w Stanowicach wg Zapytania Ofertowego nr 2022/07/15/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: krystian.jaroch@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 26.07.2022r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:


Krystian Jaroch
Tel. 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI