ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlano-montażowych elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku wielolokalowego na dz.nr 549/178 przy ul. Gimnazjalnej w Siechnicach wg zapytania ofertowego nr 2020/10/04/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: tomasz.bilicz@esv.pl, bernadetta.wanat@esv.pl  w terminie do 30.10.2020r, do godz. 12.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Tomasz Bilicz
Tel. 516 819 238
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI