ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę złącza kablowego wraz z 4-polową rozdzielnicą 20kV typu SF6 wg zapytania ofertowego nr 2020/10/02/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie skanu na adresy: tomasz.bilicz@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 12.10.2020r, do godz. 12.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00 – 14.00 udziela:
Tomasz Bilicz
tel. 516 819 238
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI