Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlano-montażowych elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4kV dla zasilania obiektu mieszkalnego na dz. nr 96/2 w Siechnicach.wg SIWZ nr 2022/07/10/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 19.07.2022r do godziny 15.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:


Aleksander Szczygło
Tel. 508 240 678
e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI