Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę złącz kablowych, wg zapytania ofertowego nr 2022/07/08/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: bernadetta.wanat@esv.pl oraz michal.skaskiewicz@esv.pl w terminie do 27.07.2022r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:


Michał Skaskiewicz
Tel. 71 747 63 37
Kom. 518 276 676
e-mail: michal.skaskiewicz@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI