ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie projektu zasilania osiedli budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Cisowej w miejscowości Stanowice wg zapytania ofertowego nr 2020/09/01/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie skanu na adres: tomasz.bilicz@esv.pl w terminie do 22.09.2020r, do godz. 14.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00 – 14.00 udziela:
Tomasz Bilicz
tel. 516 819 238
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI