Dzień dobry,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „wykonanie projektu zasilania obiektu zlokalizowanego na dz. nr 6/74 przy ul. Kościerzyńskiej we Wrocławiu wg zapytania ofertowego nr 2023/04/04/DGI”. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl w terminie do 09.05.2023r do godziny 13.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Aleksander Szczygło

Tel. 508 240 678

e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl