Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „wykonanie projektu zasilania obiektu zlokalizowanego na dz. nr 2407/70, Żorach wg zapytania ofertowego nr 2022/12/08/DGI”.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 05.01.2023r do godziny 12.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Aleksander Szczygło

Tel. 508 240 678

e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI