Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „wykonanie projektu budowy przyłącza kablowego nN dla zasilania obiektu zlokalizowanego na dz. nr 13/254, 13/255 w Jelczu-Laskowice”.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: michal.szymanek@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl w terminie do 24.05.2023 r do godziny 13.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Aleksander Szczygło

Tel. 508 240 678

e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl