ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej SN we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej wg SIWZ nr 2021/05/08/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: krystian.jaroch@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 28.05.2021r. do godz. 13:00.

Wyjaśnień udziela:
Krystian Jaroch
Tel. 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI