Dzień dobry,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „wykonanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Stanowice na dz. 79/6 i dz. nr 126/7, wg SIWZ/2023/04/02/DGI”. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl w terminie do 28.04.2023r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Aleksander Szczygło

Tel. 508 240 678

e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl