ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na "Wykonanie prac montażowych w zakresie wymiany zabezpieczeń oraz koncentratora telemechaniki w rozdzielni SN-10kV ESV-0500 Pilmet we Wrocławiu".

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adresy: jacek.madry@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 18.06.2021r. do godz. 14:00.

Wyjaśnień udziela:
Jacek Mądry
tel.: 71 747 63 93
e-mail: jacek.madry@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI