ESV 3 Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawę urządzeń transmisji danych z liczników energii elektrycznej w systemie komunikacji BPL (Broadband Power Line) wykorzystujący sieci elektroenergetyczne nn i SN wraz z montażem i uruchomieniem. Szczegóły odnośnie przedmiotu zamówienia, warunków uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminy składania ofert znajdą Państwo na stronie internetowej bazakonkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34748.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Krystian Jaroch
tel. 71 747 63 91
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

 

OGŁOSZONE PRZETARGI