ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego SN w Radomiu przy ulicy Hodowlanej" wg SIWZ 2020/08/01/DZI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załącznikach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: tomasz.bilicz@esv.pl, bernadetta.wanat@esv.pl  w terminie do 17.08.2020r, do godz. 14.00.

Wyjaśnień udziela:
Bernadetta Wanat-Zielińska- Kierownik Działu Inwestycji i Przyłączeń
tel. 71 747 63 91
e-mail: bernadetta.wanat@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI