ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Wykonanie prac projektowych związanych z budową stacji transformatorowej SN/nN typu MiniBox przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu” wg SIWZ 2020/07/02/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załącznikach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: jacek.madry@esv.pl , bernadetta.wanat@esv.pl  w terminie do 29.07.2020r, do godz. 14.00.

Wyjaśnień udziela:
Jacek Mądry
tel. 71 747 63 93
e-mail: jacek.madry@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI