ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac projektowych budowy wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z siecią kablową SN dla zasilania budynku wielolokalowego przy ul. Zwycięskiej w miejscowości Wrocław, obręb Partynice.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: krystian.jaroch@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 13.05.2021r. do godz. 12:00.

Wyjaśnień udziela:
Krystian Jaroch
tel: 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI