Szanowni Państwo,

ESV zaprasza do złożenia oferty cenowej i terminowej na prace projektowe budowy linii kablowych SN pomiędzy stacją R-145 zabudowaną na działce nr 1/48 AM-6 obręb Grabiszyn a stacją R-146 zlokalizowaną na działce nr 1/2 AM-9 obręb Grabiszyn wraz z budową kontenerowej rozdzielnicy SN na działce nr 1/2 AM-9 we Wrocławiu wg SIWZ nr 2021/07/04/DGI. Wszelkie informację odnośnie przedmiotu zamówienia, terminu i sposobu składania ofert znajdą Państwo w załącznikach:

Ofertę w postaci skanu należy przesłać do dnia 12.08.2021r. do godz. 12:00 na adresy e-mail: krystian.jaroch@esv.pl, tomasz.bilicz@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Krystian Jaroch
tel. 71 303 58 51
kom: 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

Tomasz Bilicz
kom: 516 819 238
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl