ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem zasilania osiedli budynków wielolokalowych przy ul. Prawocińskiej w Siechnicach wraz z kanalizacją teletechniczną wg SIWZ nr 2021/06/10/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: tomasz.bilicz@esv.pl w terminie do 21.06.2021r. do godz. 14:00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Tomasz Bilicz
Tel. 516 819 238
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI