ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z wykonaniem zasilania osiedli budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej w m. Stanowice, gm. Oława wg SIWZ nr 2021/04/02/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: tomasz.bilicz@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 21.04.2021r. do godz. 14:00.

Wyjaśnień udzielają:
Tomasz Bilicz
Tel.: 71 747 63 96
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl

Bernadetta Wanat-Zielińska
Tel.: 71 747 63 91
e-mail: bernadetta.wanat@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI