Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na prace budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nN wraz z siecią kablową SN dla zasilania budynku zlokalizowanego na dz. nr 545/78

w Siechnicach wg SIWZ nr 2023/01/09/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: bernadetta.wanat@esv.pl oraz krystian.jaroch@esv.pl w terminie do 07.02.2023r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:

Krystian Jaroch

Koordynator ds. Inwestycji i Przyłączeń

tel.: 518 276 651

OGŁOSZONE PRZETARGI