ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na „Dostawę kabli SN i nN” wg SIWZ 2020/07/01/DZI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załącznikach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: krystian.jaroch@esv.pl , bernadetta.wanat@esv.pl  w terminie do 15.07.2020r, do godz. 14.00.

Wyjaśnień udziela:
Krystian Jaroch
tel. 71 303 58 51
kom: 518 276 651
e-mail: Krystian.Jaroch@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI