ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę kabli niskiego napięcia wg SIWZ nr 2021/06/02/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adresy: tomasz.bilicz@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 08.06.2021r. do godz. 14:00.

Wyjaśnień udziela:
Tomasz Bilicz
Tel. 516 819 238
e-mail: tomasz.bilicz@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI