ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę aparatury SN wg SIWZ 2021/04/05/DGI

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu i terminu składania ofert znajdują się w załącznikach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: slawomir.pucek@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 29.04.2021r. do godz. 12:00.

Wyjaśnień udzielają:
Sławomir Pucek – Specjalista ds. Inwestycji – Kierownik Budowy
Tel.: 71 747 63 98
e-mail: slawomir.pucek@esv.pl

Bernadetta Wanat-Zielińska - Kierownika Działu Inwestycji i Przyłączeń
Tel.: 71 747 63 91
e-mail: bernadetta.wanat@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI