Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Projekt budowy zasilania budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 494/679 w Stanowicach” wg zapytania ofertowego nr 2023/01/01/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: pawel.mondrzejewski@esv.pl w terminie do 10.01.2023r do godziny 12.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-15.00 udziela:

Paweł Mondrzejewski

Tel. 518 276 676

OGŁOSZONE PRZETARGI