ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na prace projektowe modernizacji rozdzielnicy nN w stacji P-11 we Wrocławiu wg Zapytania Ofertowego 2021/03/12/DGI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy przesłać w formie podpisanego skanu na adresy: jacek.madry@esv.pl oraz bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 06.04.2021r. do godz. 14:00.

Wyjaśnień udziela:
Jacek Mądry
Tel.: 71 747 63 93
e-mail: jacek.madry@esv.pl

OGŁOSZONE PRZETARGI