Szanowni Państwo,

ESV zaprasza do złożenia ofert na Prace projektowe budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z siecią kablową SN dla zasilania budynku usługowego zlokalizowanego na działce nr 687/2 obręb 21 Nowe Miasto w Wałbrzychu wg SIWZ nr 2021/11/10/DGI. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: krystian.jaroch@esv.pl, bernadetta.wanat@esv.pl w terminie do 03.12.2021r do godziny 12.00.

Wyjaśnień w godz. 9.00-14.00 udziela:
Krystian Jaroch
tel: 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl