Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert cenowej i terminowej na „wykonanie prac budowlano-montażowych dotyczące budowy przyłącza kablowego nN dla zasilania obiektu, usytuowanego przy ul. Jarzębinowej na dz. nr 111/44, 111/45 w Siechnicach”.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl w terminie do 25.05.2023r do godziny 15.00.

Wyjaśnień w godz. 09.00-14.00 udziela:

Aleksander Szczygło

Tel. 508 240 678

e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl