ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlano-montażowych wg SIWZ nr 2023/08/11/DTI

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: michal.szymanek@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl w terminie do 08.09.2023r do godziny 14.00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14:00 udziela:

Michał Szymanek

Tel. 503-156-670

e-mail: michal.szymanek@esv.pl