Szanowni Państwo,

ESV S.A. zaprasza do złożenia ofert na prace budowlano-montażowe dotyczące budowy przyłącza kablowego nN dla zasilania zakładu produkcyjnego, usytuowanego przy ul. Kościerzyńskiej we Wrocławiu wg zapytania ofertowego nr 2023/08/06/DTI.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki uczestnictwa w postępowaniu, dane dotyczące trybu terminu składania ofert znajdują się w załączonych dokumentach:

Oferty należy składać w formie skanu na adres: aleksander.szczyglo@esv.pl oraz adam.szwedkowski@esv.pl w terminie do 16.08.2023 r. do godziny 14:00.

Wyjaśnień w godz. 09:00-14.00 udziela:

Aleksander Szczygło
Tel. 508 240 678
e-mail: aleksander.szczyglo@esv.pl